ผู้นำการต่อสู้แนวปฏิวัติ...

ผู้นำการต่อสู้แนวปฏิวัติ...

3. อ.ปิยบุตร-อ.วรเจตน์-คุณดอม-ป้าโสภณ รำลึกสี่ปีการจากไป...ลุงสุพจน์ฯ

2. "ท่านวีระกานต์" รำลึกสี่ปีการจากไป...ลุงสุพจน์

1.จักรภพ รำลึกสี่ปีฯ.. ลุงสุพจน์

สด จาก เอเชียอัพเดท

วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2555

พรปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดย จักรภพ เพ็ญแข


พรปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดย จักรภพ เพ็ญแข

ปีใหม่... มีอะไรที่ใหม่บ้าง
เห็นหนทางสายใหม่ไปสวรรค์
หรือสายเก่าเผานรกตกตามกัน
เป็นปี “สันปันน้ำ” ของกรรมเวร

ทางสองแพร่งคู่คี่ต้นปีใหม่
เลี้ยวทางใดให้ทานลูกหลานเหลน
อยาก “ปรองดอง” ลองโหนก็โอนเอน
อีกทางเบนเข็มชัดผ่าตัดไทย

นี่ล่ะปี ๕๕๕ น่าหัวร่อ
ปีใหม่นี้จึงไม่ขออะไรใหม่
ขอพลังมวลชนกุศลไทย
ป้องปวงไทยเราให้พ้นจากคนพาล

กำลังใจให้เข้มเต็มพิกัด
อำนาจรัฐผิดเพี้ยนจะเปล่ียนผ่าน
เพียงมวลชนมั่นใจให้ปฏิญาณ
ร่วมชิงบ้านเมืองคืนก็ชื่นใจ.

สวัสดีปีใหม่ครับ
จักรภพ เพ็ญแข
๑ มกราคม ๒๕๕๕

***************************************************