ผู้นำการต่อสู้แนวปฏิวัติ...

ผู้นำการต่อสู้แนวปฏิวัติ...

3. อ.ปิยบุตร-อ.วรเจตน์-คุณดอม-ป้าโสภณ รำลึกสี่ปีการจากไป...ลุงสุพจน์ฯ

2. "ท่านวีระกานต์" รำลึกสี่ปีการจากไป...ลุงสุพจน์

1.จักรภพ รำลึกสี่ปีฯ.. ลุงสุพจน์

สด จาก เอเชียอัพเดท

วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2555

ฝากความรักวันสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก.... จักรภพ เพ็ญแข


ฝากความรักวันสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก.... จักรภพ เพ็ญแข


สาดน้ำ เล่นน้ำ รดน้ำ

ล้างความ ร้อนเร่า เราสงบ

แลธรรม กรรมเก่า เราพบ

ไม่หลบ ไม่ลี้ หนีมัน

กระจาย ชุ่มทั่ว ตัวร่าง

สะสาง สกปรก ผกผัน

ดีแล้ว ดีต่อ นิรันดร์

หากเลว สารพัน ฟันลง

สงกรานต์ สาดใส่ สมมติ

บ้างก็ ผ่องผุด สูงส่ง

บ้างผ่าน แล้วยัง นั่งงง

ไหลลง แห้งไป ไม่มี

ตักน้ำ พินิจ ดูว่า

ธรรมดา อย่าร้าย ป้ายสี

เลิกสาด โคลนสร้าง ราคี

น้ำดี จักช่วย อวยพร...


*************************************************************

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2555

อาลัยรัก "ครู-ผู้สร้าง"


โหยหา มาจาก แดนไกล

หัวใจ ไม่เคย ห่างหาย

กราบเท้า ครูร้าง วางวาย

ด้วยกาย-ใจภักดิ์ รักครู...


จาก เอก... จักรภพ เพ็ญแข

************************************************

แถลงการณ์ของ นายจักรภพ เพ็ญแข เรื่อง อาจารย์พิชัย วาศนาส่ง ถึงแก่กรรม อาทิตย์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๕

แถลงการณ์ของ นายจักรภพ เพ็ญแข
เรื่อง อาจารย์พิชัย วาศนาส่ง ถึงแก่กรรม
วันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕

เมื่อได้ทราบข่าวว่า อาจารย์พิชัย วาศนาส่งผู้มีพระคุณของผมถึงแก่กรรมลง ความรู้สึกตกใจและเศร้าใจยังมีไม่เท่าความรู้สึกสูญเสียอันใหญ่หลวง ทั้งต่อบ้านเมืองและส่วนตัว เพราะอาจารย์พิชัยเป็นผู้ที่บำเพ็ญตนอย่างสม่ำเสมอในการให้ความรู้ ความคิด และเตือนสติผู้คนในสังคมไทยมาตลอดไม่ว่าในยุคสมัยใด โดยผ่านสื่อทุกแขนงต่างๆ อย่างมือครูเท่านั้นจะทำได้ คุณูปการของอาจารย์พิชัยมีมากมายเกินกว่าจะเอ่ยอ้างในที่นี้ได้หมดสิ้น ถือเป็นหน้าที่ของศิษยานุศิษย์ที่จะได้สนองคุณอาจารย์ด้วยการเผยแพร่ต่อไปทั้งในโอกาสนี้และในภายภาคหน้า

เด็กคนหนึ่งที่อาจารย์หยิบขึ้นมาอบรมสั่งสอนอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยและโดยไม่หวังผลประโยชน์ใดๆ ตอบแทนแม้เพียงน้อยนิด คือตัวผมเอง ผมจึงขอกราบเรียนอาจารย์ที่ผมทั้งรักและเคารพ ณ บัดนี้โดยหวังว่าให้ท่านได้รับรู้ผ่านญาณวิถีอย่างใดอย่างหนึ่งว่า ผมจะนำทุกสิ่งที่ได้รับจากท่านอาจารย์มารับใช้สังคมและมวลชนอย่างเต็มกำลังศรัทธา ถึงการประยุกต์ใช้ในทางการเมือง อาจต้องผ่านความขัดแย้งและมีอุปสรรคในเส้นทางบ้าง ผมขอยืนยันว่าผลสุดท้ายจะเป็นไปตามที่ท่านอาจารย์หวัง นั่นคือเมืองไทยที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นอารยะ และมวลชนมีอิสรภาพที่จะใช้ชีวิตตามใจปรารถนาโดยไม่เป็นที่เดือดร้อนต่อใคร ผมจะไม่ทำให้อาจารย์ผิดหวังครับ

ขอให้อาจารย์พักผ่อนให้สบายเถิด สุคติรอรับท่านอยู่แล้วแน่นอนไม่มีทางเป็นอื่น เพราะท่านเป็นผู้ปฏิบัติธรรมโดยไม่เคยมีวิจิกิจฉาใดๆ ตราบจนวาระสุดท้ายแห่งชีพชนม์.


กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยดวงใจของผม
เอก... จักรภพ เพ็ญแข

**************************************************************